Over Assuria

Lees hier het laatste nieuws van Assuria. Of bekijk onze persberichten

Assuria N.V. wenst als grootaandeelhouder van De Surinaamsche Bank N.V. het volgende onder de aandacht van het publiek te brengen.

Naar aanleiding van de recente berichten in de media over De Surinaamsche Bank N.V. wenst Assuria N.V. het publiek in het algemeen en de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder te informeren dat De Surinaamsche Bank N.V. de afgelopen maanden een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt dankzij de stringente beheersmaatregelen die in 2017 genomen zijn.
Deze maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de bank.
De Surinaamsche Bank N.V. is altijd in staat geweest en is nog steeds in staat om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover haar klanten, rekeninghouders en overige stakeholders.

Assuria heeft er alle vertrouwen in dat de positieve ontwikkelingen bij de bank zich zullen voortzetten en verwacht een gestadige verbetering in het resultaat van de bank.

De uitvoering van de Wet Basiszorgverzekering is reeds geruime tijd een punt van zorg, omdat enerzijds de in de wet vastgestelde maximum premie onvoldoende is om de kosten van zorg te dragen en anderzijds er sprake is van een acceptatieplicht. De praktijk wijst verder uit dat een groot deel van de verzekerden hoge zorgkosten maakt en vervolgens de rest van het verzekeringsjaar de premie niet betaalt. Het niet betalen van de premie, terwijl er hoge zorgkosten zijn gemaakt door de verzekerde, maakt mede dat onze bedrijfsvoering in gevaar komt.

Aangezien de wet Nationale Basiszorgverzekering geen voorzieningen heeft getroffen waaruit deze verliezen kunnen worden gecompenseerd, is Assuria genoodzaakt om per 1 augustus 2017 voor alle nieuwe ABZV verzekerden en vanaf 1 oktober 2017 bij de prolongatie van bestaande verzekeringen, uitsluitend de volle jaarpremie (ineens) te hanteren. Onze verzekerden worden hierover, vóór het vervallen van de verzekering, op de gebruikelijke wijze door middel van een kennisgeving geïnformeerd.

Voor de Azpas Plus verzekering bieden wij onze klanten de mogelijkheid om maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks de premie te voldoen.

Nu de beste hulpverlening met uw Trias Europa Reisverzekering!

Onze TRIAS Europa reisverzekering is een declaratiepolis d.w.z. dat eventueel gemaakte kosten na terugkomst, gedeclareerd worden.

Vanaf 1 augustus 2017 hoeft u zich geen zorgen meer te maken in geval van ziekenhuisopname, Eurocross Assistance neemt die zorg van u over. Bij een ongeluk of bij acute ziekte belt u naar de Alarmcentrale op het nummer (+31)715681908.

Voordeel voor onze klanten met de Trias Europa Reisverzekering:
• Ingeval van hospitalisatie, advies van en ondersteuning door Eurocross Assistance
• Medisch overleg met de behandelende arts door het Eurocross Assistance artsenteam
• Advisering over de zorg in een ziekenhuis
• Repatriëring: indien nodig wordt de patiënt onder begeleiding naar Suriname vervoerd voor verdere behandeling
Kortom: Meer gemak voor u als klant!

Sluit daarom nu uw Trias Europa reisverzekering af bij Assuria en geniet zorgeloos van uw vakantie!

De Assuria Home Assistance is de nieuwe aanvullende dekking bij uw woonverzekering.
Voor al die noodsituaties in huis waarbij u een helpende hand kunt gebruiken.

Hulp bij:

  • Elektriciteitsstoringen
  • Verstopte riolering
  • Gesprongen/gescheurde waterleidingen
  • Buiten of ingesloten zijn van de woning
  • Noodvoorzieningen na inbraak aan de woning

Meer weten?
E-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bezoek één van onze kantoren of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vandaag heeft Assuria Suriname een geslaagde calamiteiten oefening (ook bekend als Business Continuïteit Management Test) uitgevoerd. Tijdens deze test is nagegaan of Assuria in geval van een calamiteit in staat is om haar activiteiten binnen 4 tot 6 uren te hervatten. Mocht u als klant hiervan last hebben ondervonden, dan bieden wij onze welgemeende excuses en dank voor uw begrip.

Certified      Norton