Over Assuria

Lees hier het laatste nieuws van Assuria. Of bekijk onze persberichten

Mededeling

De Zeker is Zeker Family Speurtocht werd gesponsord door Assuria N.V. en georganiseerd door de Rotary Club Paramaribo Central (RCPC) in samenwerking met de Surinaamse Auto Rally Klub (SARK).

De speurtocht had als hoofddoel het ondersteunen van sociale organisaties in Suriname. De uitslag is bekend en we mogen zeer tevreden terugblikken op een succesvolle Zeker is Zeker Family Speurtocht.

 

Hartelijk dank aan een ieder die heeft meegedaan en de steun van de goede doelen. En aan de winnaars van harte gefeliciteerd!

Uitslag Zeker is Zeker Family Speurtocht 2018:

Algemene Klasse
Bedrijven Klasse
Sark Klasse

 

Bericht van de Rotary:

Geachte deelnemers,

Door een fout bij de verwerking in de computer van de ingevoerde resultaten van de speurtocht waarbij met name:

  1. niet alle equipes werden meegenomen in de telling en
  2. het aantal punten die werden toegekend aan de equipes niet klopten,

heeft de telcommissie de voorlopige uitslag moeten corrigeren.
Bij deze bieden wij u hiervoor onze excuses aan.
Berichtgeving met betrekking tot de prijsuitreiking volgt spoedig.

 

De Zeker is Zeker Family Speurtocht wordt georganiseerd door de Surinaamse Auto Rally Klub in samenwerking met Assuria en de Rotary Club Paramaribo Central. De speurtocht wordt verreden op zondag 3 juni 2018. De opbrengsten van deze speurtocht zijn bestemd voor kindertehuizen en sociaal zwakkeren.

Steun de goede doelen en schrijf je in voor deze gezellige family speurtocht!

INSCHRIJVEN KAN BIJ:

  • Assuria N.V., Grote Combeweg 43, Unit 2
    Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 14:00 uur
  • Proprint N.V., Prinsessestraat 88
    Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 15.30 uur

DOWNLOADS
Algemene aanwijzingen Zeker is Zeker Family Speurtocht
Inschrijfformulier Zeker is Zeker Family Speurtocht

Assuria N.V. wenst als grootaandeelhouder van De Surinaamsche Bank N.V. het volgende onder de aandacht van het publiek te brengen.

Naar aanleiding van de recente berichten in de media over De Surinaamsche Bank N.V. wenst Assuria N.V. het publiek in het algemeen en de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder te informeren dat De Surinaamsche Bank N.V. de afgelopen maanden een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt dankzij de stringente beheersmaatregelen die in 2017 genomen zijn.
Deze maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de bank.
De Surinaamsche Bank N.V. is altijd in staat geweest en is nog steeds in staat om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover haar klanten, rekeninghouders en overige stakeholders.

Assuria heeft er alle vertrouwen in dat de positieve ontwikkelingen bij de bank zich zullen voortzetten en verwacht een gestadige verbetering in het resultaat van de bank.

Certified      Norton