wam

WAM verzekering
U bent verplicht een WAM verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) voor uw auto af te sluiten. Dit is een basisverzekering. De verzekering dekt alleen de schade die u met uw auto aan derden veroorzaakt. Dit heet wettelijke aansprakelijkheid (WAM).

Wat betalen wij?

 • Standaard dekking van SRD 35.000, uit te breiden tot SRD 140.000
 • Uitkering inzittenden SRD 5.000 bij overlijden en SRD 10.000 bij blijvende invaliditeit
 • Dekking in Guyana tot maximaal GY$ 300.000 (SRD 10.000)

U kunt de standaard dekking uitbreiden met de Ongevallen Inzittenden verzekering.

Kies de aanvullende verzekeringen die u nodig hebt:

 • Mini Casco voor schade aan uw eigen voertuig als gevolg van een aanrijding
 • Cascoverzekering voor schade aan uw voertuig ontstaan door onder meer brand, ontploffing, diefstal, joyriding
 • Schade Inzittenden alle personen die met u meerijden zijn verzekerd als ze verwond raken
 • Verhaalrechtsbijstand als u de schade voor uw auto of bromfiets moet verhalen bij de tegenpartij
 • Frans-Guyana dekking geeft een ruime dekking in Frans-Guyana

We betalen niet

 • Als u zelf letselschade heeft of schade aan uw eigen auto. Dit geldt als u alleen een WAM- verzekering heeft. Met een WAM verzekering heeft u hiervoor geen dekking
 • Schade bij deelname aan wedstrijden
 • Als de bestuurder niet mocht rijden omdat hij of zij geen geldig motorrijbewijs heeft
 • Als de bestuurder alcohol, bepaalde medicijnen of drugs heeft gebruikt
 • Als u de schade met opzet heeft veroorzaakt

Eigen risico
Bij elke schade betaalt u een vast bedrag aan eigen risico van SRD 250 als u schade aan derden toebrengt. Dit kunt u afkopen met de aanvullende eigen risico verzekering van SRD 24 per jaar. Dan betaalt u geen eigen risico als u een schade veroorzaakt, ongeacht het aantal schades in het verzekeringsjaar.

Bereken Premie

Certified      Norton