Surinaamse Ongevallen Regeling (S.O.R.)

Bereken uw premie Direct Aanvragen

De Surinaamse wet verplicht alle werkgevers om werknemers te verzekeren bij bedrijfsongevallen. Een bedrijfsongeval kan plaatsvinden tijdens het werk, maar kan ook als gevolg van een aanrijding onderweg naar het werk of terug naar huis. Een goede werkgever behartigt de belangen van het personeel. Helaas zijn ongelukken tijdens het werk niet altijd te voorkomen. Door middel van een ongevallenverzekering zorgt u ervoor dat uw werknemers niet in financiële problemen komen, wanneer er als gevolg van een bedrijfsongeval sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. In onverhoopte fatale gevallen, zorgt de S.O.R. er bovendien voor dat er op gepaste wijze afscheid kan worden genomen van uw werknemer, door de kosten van een uitvaart te dekken.

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving biedt Assuria als eerste verzekeringsmaatschappij kosteloos een aanvullende dekking op de (S.O.R.) Wrokomanpolis, speciaal voor het personeel dat thuis werkt. Bekijk de polisvoorwaarden.

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

 • Geen extra kosten voor de dekking bij thuiswerken.
 • SRD 144.000 uitkering aan de begrafeniskosten.
 • Vergoeding van een minimum dagloon van SRD 280
 • 100% loonuitkering van het verzekerd dagloon bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van uw personeel.
 • Uw werknemer is tegen ongevallen verzekerd één uur vóór en na werktijd

VOORDELEN VAN DE S.O.R. VERZEKERING

 • Telefonische hulpdienst bij schade
 • Gratis dekking bij thuiswerken
 • Snel en gemakkelijk online personeel toevoegen, afvoeren of uw werknemers bestand raadplegen
 • De mogelijkheid om hogere daglonen te verzekeren
 • Verlengingskorting van 2,5%. Deze korting zal elk jaar, gedurende 3 jaar toenemen, wanneer u uw S.O.R. verzekering bij Assuria verlengt
 • Online claim melden

BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Werknemersbestand met de nodige persoonsgegevens en daglonen

MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Aansprakelijkheids verzekering