Schade Melden P.O.

Is er een ongeval waarbij u of uw werknemer tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt? Meld het bij ons en wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u, vanuit uw P.O. verzekering, recht op heeft. U kunt de schade hier melden door het schadeaangifteformulier in te vullen en ons te voorzien van de nodige documenten om de claim te behandelen.

Meld hier uw schade.

Schade aangifteformulier PO
Download hier het schadeaangifteformulier PO.

Dekkingen PO
Wat dekt de Assuria Persoonlijke Ongevallenverzekering?

  • Uitkering bij overlijden
  • Uitkering bij blijvende invaliditeit
  • Uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Vergoeding van geneeskundige kosten

 Indien u vragen heeft mag u ons gerust een e-mail sturen: claims.administration@assuria.sr