Is de uitkering bij overlijden gegarandeerd?

Is de uitkering bij overlijden gegarandeerd?

De uitkering bij overlijden is gegarandeerd. Het is wel mogelijk dat de uitkering wordt geweigerd indien er sprake is van:

  • Moord of medewerking hieraan door de begunstigde
  • Zelfmoord van de verzekerde gedurende de eerste twee jaren van de verzekering
  • Verzwijging van medische informatie die doorslaggevend kan zijn geweest bij de acceptatie van de verzekering