Kunnen niet-ingezetenen ook een TRIAS afsluiten?

Kunnen niet-ingezetenen ook een TRIAS afsluiten?

Nee, de TRIAS wordt uitsluitend voor ingezetenen afgesloten.