Wat moet ik doen als ik onverhoopt ziek wordt of in het ziekenhuis wordt opgenomen?

Wat moet ik doen als ik onverhoopt ziek wordt of in het ziekenhuis wordt opgenomen?

TRIAS Wereld/TRIAS Caribbean: Neem binnen 24 uur contact op met GBG-assist op het nummer 1-905-669-4920 (Wereldwijd) of 1-866-914-5333 (VS of Canada). Indien de melding niet plaats vindt, is 50% van de kosten voor uw eigen rekening.
* Bovenstaande geldt niet voor Cuba. Neemt u hiervoor contact op met Assuria.

TRIAS Europa: Indien er sprake is van:

  • een ongeval of
  • acute ziekte waarbij opname in een ziekenhuis nodig is; verzoeke terstond contact te maken met EUROCROSS op het alarmnummer +(31)715681908. De dienstdoende hulpverlener zal u met raad en daad bijstaan in deze voor u minder prettige situatie.