Wat wordt onder “eigen risico” verstaan?

Wat wordt onder “eigen risico” verstaan?

Het eigen risico is het deel van een schade dat voor uw eigen rekening blijft. Bij TRIAS is het eigen risico EUR/USD 100,-.