Brand / Bedrijfsschade

Direct Aanvragen

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

  • Brandschade
  • Bedrijfsschade
  • Kosten voor professionele ondersteuning
  • Snelle schade afwikkeling
  • Bijstand tijdens herstel van uw zakelijke activiteiten
  • Heldere voorwaarden


VARIANTEN VAN DE BRAND/BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING:

  • Brandverzekering: De schade aan uw bedrijfsgebouw, goederenvoorraden, inventaris en andere roerende zaken binnen uw onderneming is gedekt. Ook omvat de dekking van deze verzekering schade onder andere ontstaan door brand/blikseminslag/bluswater (Standaarddekking), of door één van de aanvullende dekkingen storm, inbraak, vandalisme na inbraak diefstal na inbraak en glasbreuk.
  • Bedrijfsschadeverzekering: Schade aan uw bedrijfspand en inventaris kunnen grote financiële impact hebben. Tijdens en na het herstellen van de schade kunnen uw bedrijfsactiviteiten en dus uw omzet behoorlijk in het gedrang komen. Verzeker uw bedrijf tegen deze financiële schade met de Assuria Bedrijfsschadeverzekering, zodat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd blijft.


BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier Bedrijfsmiddelen
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier Bedrijfsschade


MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Aansprakelijkheid voor Bedrijven en Beroepen (AVBB)