Transport

Direct Aanvragen

WAT DEKT DE TRANSPORTVERZEKERING?
De goederentransportverzekering beoogt de belanghebbende bij een zending goederen te vrijwaren tegen de financiële gevolgen van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan (hetzij door vermissing) of in beschadigde toestand op de plaats van bestemming aankomen van de goederen.


WAARVOOR KUNT U VERZEKEREN?

 • Aflopende Goederentransportverzekering: Dekking voor een eenmalig transport zowel internationaal als lokaal.
 • Goederentransportverzekering omzetbasis: Dekking voor meerdere transporten gedurende het jaar als onderdeel van de omzet (lokaal transport over land)
 • Goederentransportverzekering declaratiebasis: Dekking voor meerdere internationale transporten gedurende het jaar.
 • Bootverzekering: Dekking voor vaartuigen die goederen en/of personen vervoeren


VOOR WELKE DEKKINGSVORMEN KUNT U KIEZEN?

Goederentransport:

 • Conditie 1: Evenementen dekking
 • Conditie 1+2: Evenementen dekking met beperkte diefstal
 • Conditie 1+3: Evenementen dekking met diefstal
 • Conditie 4: Alle van buiten komende onheil
 • Conditie 5: All Risks

Bootverzekering:

 • Rubriek Casco: schade aan of verlies van zijn vaartuig(en),
 • Rubriek Inboedel/Inventaris: schade aan of verlies van de inboedel,
 • Rubriek Aansprakelijkheid: aansprakelijkheid voor schade aan derden
 • Rubriek Opvarenden: schade aan opvarenden
 • Rubriek Hulpverlening: kosten van hulpverlening.


BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Bewijs van inschrijving van KKF
 • Indien nodig kan er nog additionele informatie opgevraagd worden


MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Aansprakelijkheid voor Bedrijven en Beroepen (AVBB)